Vitajte na stránke ARCADIA, s.r.o.

Naša spoločnosť je známou spoločnosťou medzi podnikateľskými subjektami v Slovenskej republike, pričom pôsobí na celom území Slovenska. S podnikateľskou činnosťou sme začali v druhej polovici roku 2000.

Predmetom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve. 

Tieto služby poskytujú odborníci, ktorí veľmi podrobne poznajú problematiku procesu poisťovania ako aj všetkých činnosti spojených s poskytovaním poistných služieb klientom.

Naša činnosť nie je zameraná len na sprostredkovanie poistných produktov, ale hlavne na činnosti, ktoré nasledujú po uzatvorení poistnej zmluvy. Dobré osobné kontakty našich odborníkov a znalosť problematiky poisťovania ako i naše kontakty s poisťovacími spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom poistnom trhu sú našou devízou pre spokojnosť našich klientov v prípade vzniku poistnej udalosti alebo v zastupovaní našich klientov v konaní s príslušnou poisťovňou – t.j. poskytovať komplexné služby a servis pre klienta.

Sme spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku a začatia podnikateľskej činnosti môže preukázať obsiahlou históriou svojej činnosti. Doterajšie výsledky našej práce naznačujú, že sme spoločnosť, ktorá vie poskytovať svoje služby našim klientom k ich plnej spokojnosti. Medzi našich klientov patria spoločnosti podnikajúce v oblasti káblových televíznych rozvodov, televízneho vysielania, stavebnej činnosti, autodopravy, poľnohospodárskej činnosti, potravinárskej výroby, projekčnej činnosti, hotelových služieb, priemyselnej výroby, kúpeľnej starostlivosti, telovýchovy a rekreácie, ťažobného priemyslu, obchodu, prevádzkovania lyžiarskych stredísk a pod.

Copyright © 2008 Arcadia, s.r.o.
Počet návštev: 46048
 
created by Jakub Kováč